Helpdesk geeft toelichting op cao voor bestuurders

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel vragen over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Hieronder volgt op basis van verschillende omstandigheden een toelichting op de toepassing van deze cao. Lees verder

De cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs kan worden toegepast indien of de bestuurder lid is van de Onderwijsbestuurdersvereniging of de Raad van Toezicht (RvT) lid is van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) of indien zowel de bestuurder als de RvT lid zijn.

  • Bestuurder lid van de Onderwijsbestuurdersvereniging, RvT geen lid van de VTOI: bestuurder kan verzoeken de cao op hem/haar van toepassing te verklaren. Er ontstaat dan een onderhandelingssituatie. De RvT kan de cao als rechtspositiereglement van toepassing verklaren op de bestuurder, maar is daartoe niet verplicht.
  • RvT lid van de VTOI, bestuurder geen lid van de Onderwijsbestuurdersvereniging: de Raad van Toezicht kan eenzijdig besluiten de cao als rechtspositiereglement van toepassing te verklaren op de bestuurder.
  • Zowel bestuurder lid van de Onderwijsbestuurdersvereniging als de RvT lid van de VTOI: RvT moet de cao als rechtspositiereglement van toepassing verklaren op de bestuurder.
  • Bestuurder is geen lid van de Onderwijsbestuurdersvereniging en RvT is geen lid van de VTOI: bestuurder en de RvT kunnen in onderling overleg afspreken dat de RvT de cao als rechtspositiereglement van toepassing zal verklaren op de bestuurder.

De verwachting is dat begin 2012 de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs algemeen verbindend verklaard wordt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl