Helpdesk: mailadres en telefoonnummer altijd bij de hand

Bij het meinummer van magazine School! zit een handig leaflet van de Helpdesk van VOS/ABB. U kunt dat leaflet bijvoorbeeld op een prikbord hangen, zodat u het telefoonnummer en mailadres van de Helpdesk altijd bij de hand hebt. Lees verder

Als uw onderwijsorganisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u elke werkdag gratis gebruikmaken van de service van de Helpdesk. Telefonisch is de Helpdesk tussen 08.30 en 12.30 uur bereikbaar; mailen kan natuurlijk op elk moment van de dag. U krijgt gegarandeerd binnen 24 uur een reactie op uw vraag. Ook als de beantwoording meer tijd vergt, hoort u dat altijd binnen een etmaal.

De Helpdesk is deskundig op alle terreinen die raken aan bestuur en management van het (openbaar en algemeen toegankelijk) primair en voortgezet onderwijs. Uw vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben governance, de identiteit van het openbaar onderwijs en medezeggenschap. Andere onderwerpen zijn personeel en organisatie, aansprakelijkheid, huisvesting, passend onderwijs, de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeente en nog veel meer.

De kern van de VOS/ABB-Helpdesk bestaat uit de juristen Céline Adriaansen, Ronald Bloemers en José van Snek. Zij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van bestuur en management. Zij kunnen bovendien gebruikmaken van de deskundigheid van de verschillende VOS/ABB-collega’s. Tevens kan de Helpdesk rekenen op de expertise van diverse samenwerkingspartners.

VOS/ABB vindt het voor u essentieel dat de Helpdesk voor de beantwoording van uw adviesaanvragen naar verschillende oplossingsperspectieven kijkt. U krijgt dus niet een eendimensionaal antwoord, maar een waardevol en weloverwogen advies, waarmee u daadwerkelijk uit de voeten kunt. Ook voor uitgebreide adviesaanvragen is de Helpdesk van VOS/ABB voor leden altijd gratis!

Het leaflet van de VOS/ABB-Helpdesk zit bij het meinummer van magazine School!, dat aan alle abonnees is verstuurd. Alle leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis.

De online versie van het leaflet kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen