Helpdesk publiceert stappenplan voor ontslag

De Helpdesk van VOS/ABB heeft voor schoolbesturen een stappenplan voor ontslag online gezet.

Het bestuur kan het stappenplan gebruiken als het de regeling ontslagbeleid hanteert en er sprake is van een daling van de rijksbekostiging, waardoor personeelsleden gedwongen moeten worden ontslagen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het stappenplan downloaden.

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl