Helpdesk VOS/ABB beantwoordt recordaantal vragen

De Helpdesk van VOS/ABB heeft dit jaar een rercordaantal vragen beantwoord. Met de vragen die nog tot Oudjaarsdag per mail zijn binnengekomen, is het totale aantal uitkomen op ruim 15.000. Lees verder

Dit betekent dat het aantal vragen dat door de Helpdesk van VOS/ABB is beantwoord, met ongeveer 9 procent stijgt ten opzichte van 2008. Toen kwamen er 13.781 telefoontjes en e-mail binnen. Als verder terug in de geschiedenis wordt gekeken, dan is de toename veel groter. Vergeleken met 2004 is een sprake van een stijging met ruim 60 procent.

Eerstelijnsadviseur Koos Roos vertelt dat dit jaar de meeste vragen betrekking hadden en hebben op de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs. ‘Ook zien we dat het aantal juridische vragen toeneemt, bijvoorbeeld over arbeidsgeschillen en verschillende cao-interpretaties. Vragen over alle verlofregelingen in het onderwijs scoren altijd hoog.’

De Helpdesk van VOS/ABB ziet in de loop van de jaren verhoudingsgewijs een duidelijke  verschuiving van telefonische vragen naar verzoeken die per e-mail binnenkomen. Steeds meer bestuurders en managers in het funderend onderwijs geven er dus de voorkeur aan om hun vragen per mail te sturen.

De Helpdesk van VOS/ABB stuurt in principe binnen één werkdag een (eerste) reactie. Als de beantwoording van een vraag meer tijd vergt, krijgt u dat direct te horen/lezen.

U kunt als lid van VOS/ABB de Helpdesk elke werkdag telefonisch bereiken van 08.30 tot 12.30 uur. Mailen kan natuurlijk altijd. Ook in alle schoolvakanties is de Helpdesk bereikbaar, met uitzondering van de periode van Eerste Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl