Helpdesk waarschuwt voor misleiding

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt signalen dat scholen last hebben van misleidende telefoontjes van Bedrijfs Reclame Nederland B.V. ‘Onderteken niets!’ is de waarschuwing. Lees verder

Het blijkt dat scholen soms ongewild een overeenkomst sluiten met Bedrijfs Reclame Nederland B.V. Deze organisatie belt scholen op met de mededeling dat zij een overeenkomst hebben met Bedrijfs Reclame Nederland. Als de school wil dat deze overeenkomst niet wordt verlengd, moet zij een document ondertekenen dat  direct per e-mail wordt toegezonden. Veel scholen ondertekenen dit in de veronderstelling dat zij dan af zijn van een overeenkomst met Bedrijfs Reclame Nederland B.V. Echter, in de meeste gevallen was er geen sprake van een eerder contract en blijkt dat er juist na ondertekening van de e-mail een overeenkomst voor 12 maanden is aangegaan. Het betreft een bedrijfsvermelding op de website www.hetbedrijvenblad.nl.

De Helpdesk waarschuwt scholen het document dat per e-mail wordt toegezonden goed door te lezen alvorens zij deze eventueel ondertekenen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl