Herkansing na foute kijk- en luistertoets Cito

Het Cito biedt havo- en vwo-leerlingen een herkansing voor het kijk- respectievelijk luisteronderdeel van de toets Engels. Veel scholen zetten de kijk- en luistertoetsen in voor het schoolexamen. Bij Engels bleken die niet in orde.

In kijk- en luistertoetsen beantwoorden leerlingen vragen over audio- of videofragmenten. Na ieder fragment volgt een korte pauze waarin de leerling het antwoord op de vraag invult en de vraag over het volgende fragment leest. Het Cito kreeg klachten over de pauzes tussen de vragen. Die pauzes waren te kort.

Het Cito meldt op zijn website dat leerlingen die de toets hebben gemaakt, hinder van deze fout hebben ondervonden. ‘Omdat wij de leerlingen niet willen benadelen, bieden wij voor het videodeel Engels havo en audiodeel Engels vwo van de reguliere versie en de versie voor dyslectische leerlingen een herkansing’, aldus het Cito.

Leerlingen kunnen deze onderdelen op maandag 17 maart opnieuw maken. De uitslag volgt in de week van 24 maart. Het Cito informeert de scholen hierover per e-mail.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl