Herziene toezichtkader naar Tweede Kamer

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft het herziene toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

Het betreft een herziening van het geïntegreerd toezichtkader voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Het belangrijkste aspect is de gewijzigde aanpak van zeer zwakke scholen. De minister schrijft dat die een meer preventief karakter heeft.

Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat de leerresultaten van een school of afdeling één jaar onder de norm liggen, dan zal het betreffende bestuur hiervan op de hoogte worden gesteld. De gedachte is dat het bestuur hiermee een stimulans krijgt om zelf tijdig preventieve maatregelen te nemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Wanneer de leerresultaten voor het tweede achtereenvolgende jaar onder de norm liggen, geeft de inspectie als tweede stap een waarschuwing af aan het bestuur. Dat ontvangt dan een brief van de inspectie waarin wordt aangedrongen op het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. In deze brief wordt ook gewezen op mogelijke gevolgen als de betreffende school zeer zwak wordt. De minister kan dan de bekostiging intrekken of de school opheffen.

In het herziene toezichtkader zijn ook de indicatoren voor de naleving van wet- en regelgeving in het primair onderwijs specifieker omschreven. Tevens is bepaald dat een zeer zwakke school voor primair onderwijs pas weer voor het basisarrangement in aanmerking komt als de opbrengsten, het onderwijsproces en de kwaliteitszorg (de indicatoren 9.2, 9.3 en 9.5) op orde zijn.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl