Herziene uitgave ‘Als een ramp de school treft’

Het ministerie van OCW heeft de gratis handreiking ‘Als een ramp de school treft’ herzien. Er staat nu uitgebreide informatie in over de rol van social media. Lees verder

De eerste versie van ‘Als een ramp de school treft’ werd in 2000 gepubliceerd. Na de eerste versie begon de KPC Groep met het Calamiteitenteam, dat scholen kan adviseren op het gebied van crisismanagement en -communicatie.

In de herziene versie die nu is uitgebracht, wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van social media. Die kunnen zowel oorzaak zijn van een calamiteit als van nut zijn om de gevolgen ervan in goede banen te leiden.

U kunt de herziene versie van Als een ramp de school treft gratis downloaden.

Aanbod VOS/ABB
Leden van VOS/ABB die te maken hebben met een calamiteit of een minder groot incident, kunnen voor advies over crisiscommunicatie contact opnemen met VOS/ABB. Dit advies is voor leden gratis.

VOS/ABB werkt in het kader van crisiscommunicatie op dit moment aan een aanbod voor advisering en/of woordvoering op locatie. Dit aanbod zal naar verwachting in januari of februari gereed zijn.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl of Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl.