VOS/ABB-katern ‘Veiligheid en Arbobeleid’ herzien

VOS/ABB heeft het eerste nummer uit de bekende katernenreeks herzien. Dat was nodig, omdat het beleid voor een veilige leer- en werkomgeving sinds 2006 -het jaar waarin het katern ‘Veiligheid en Arbobeleid’ uitkwam- is veranderd. De herziene versie is alleen online, dus niet in gedrukte vorm, beschikbaar. Lees verder

De herziene versie staat onder redactie van arbodeskundige Jo Simons en senior-adviseur Ankie Knijnenburg. Senior beleidsmedewerker Klaas te Bos treedt op als overkoepelend inhoudelijk coördinator van de VOS/ABB-katernenreeks.

Het herziene katern gaat in op de wettelijke bepalingen voor veilige leer- en arbeidsomstandigheden. Voor het onderwijs geldt natuurlijk dat veiligheid niet alleen voor werknemers van belang is, maar zeer zeker ook voor leerlingen.

Het katern gaat in op fysieke én sociale veiligheid. Dat laatste aspect heeft onder meer betrekking op agressie en geweld en op de mate van veiligheid die homo- en biseksuele leerlingen en werknemers in en om de school ervaren. Fysieke veiilgheid komt onder meer aan bod in de vorm van een goed binnenklimaat, de gevaren van eventueel aanwezige asbesthoudende materialen in schoolgebouwen en gevaarlijke stoffen en machines in praktijklokalen.

Uiteraard gaat het herziene katern uitgebreid in op de Arbeidsomstandighedenwet 1998, het Arbobesluit, de Arboregeling en de arbocatalogi voor het primair en voortgezet onderwijs. Op de laatste pagina staat een handig overzicht van belangrijke informatiebronnen en websites die betrekking hebben op veiligheid en arbobeleid.

De katernenreeks is exclusief voor leden van VOS/ABB. Om de online versie van het herziene katern ‘Veiligheid en Arbobeleid’ te kunnen raadplegen, dient u eerst met uw VOS/ABB-codes in te loggen bij Mijn VOS/ABB.