Het debat: de kwaliteit van de pabo

‘Het debat’ in Over Onderwijs nr. 4 van september 2007 gaat over de kwaliteit van de pabo. Hans van Willegen van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) vindt het niet goed dat er mbo’ers worden toegelaten tot de pabo. Zijn mening staat lijnrecht tegenover die van Johan Spronk van de Marnix Academie in Utrecht, een pabo. Lees verder

‘De pabo moet de lat hoger leggen’, vindt Van Willegen. ‘Daardoor zullen de opleiding én het beroep meer status krijgen’. Hij voorspelt dat bij verbetering van het imago vanzelf meer havisten en vwo’ers naar de pabo komen. ‘Als we ons op kwaliteit richten, komt er vanzelf ook meer kwantiteit’. Dat laatste is nodig om dreigende lerarentekorten op te vangen. Van Willegen vindt mbo’ers minder geschikt om zich te ontwikkelen tot een volwaardig leraar.

Johan Spronk reageert hier fel op. Volgens hem beschikken doorgestroomde mbo’ers wel degelijk over de juiste kwaliteit voor basisscholen. Hij zegt dat het aan de werkgevers in het onderwijs ligt dat het personeel de school vaak al snel de rug toe keert. ‘Het lukt de werkgevers niet om hun mensen voldoende te boeien en te binden’.

Debatteer mee met Van Willegen en Spronk! Met wie bent u het eens?

Hieronder kunt u uw reactie achterlaten en in de rechterkolom kunt u een poll invullen. VOS/ABB is benieuwd naar uw mening. 

De poll is inmiddels gesloten waarbij 56% van de lezers het eens was met Hans van Willegen. 44% van de lezers staat achter Johan Spronk.

Bijlagen