Het gaat hartstikke goed in groep 8!

Voor de meeste leerlingen lijkt het laatste leerjaar van het basisonderwijs in sociaal opzicht een probleemloze periode. Dit blijkt uit onderzoek van het Cito. Lees verder

Het Cito meldt dat de overgrote meerderheid van de leerlingen een positief tot zeer positief beeld van zichzelf heeft. Ze zijn bijna allemaal sterk gemotiveerd om het volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs hun beste beentje voor te zetten.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de leerkrachten zien dat de leerlingen zich in de klas op een pro-sociale manier gedragen en zich goed in anderen kunnen inleven. Vrijwel alle leerlingen vinden het leuk op school en denken zeer positief over hun leerkracht als persoon en vakdocent.

Ze ervaren hun klasgenoten overwegend als aardig, behulpzaam en respectvol. Agressieve gebeurtenissen komen in de klassen zeer weinig voor. Op een enkele uitzondering na staan alle leerlingen sterk afwijzend tegenover materiƫle en fysieke agressie en vindt vrijwel iedereen het belangrijk om zich aan morele principes te houden.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het Cito.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Balans van de sociale opbrengsten in het basisonderwijs’.