Kennis en Innovatie Agenda: het gaat steeds beter!

De kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs is over het algemeen goed en het aantal zeer zwakke scholen neemt af. Dat staat in de tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (KIA). Lees verder

Voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) overhandigde de voortgangsrapportage Kennis en Innovatie Foto 2012 woensdag aan secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en directeur-generaal Renk Roborgh van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de rapportage staat onder meer dat Nederland een plaats is gestegen in de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Ons land staat nu op de zevende plaats. Het behoort volgens de KIA tot de mogelijkheden dat Nederland weer tot de top 5 van de wereld gaat behoren. Dat wil het kabinet graag.

Het Nederlandse onderwijs functioneert, zo vermeldt de rapportage, gemiddeld gezien beter dan voorheen. Vooral in het primair en voortgezet onderwijs wordt vooruitgang geboekt. Zo neemt het aantal zeer zwakke scholen af en daalt het aantal voortijdig schoolverlaters. Minder positief is dat leerkrachten over het algemeen nog steeds weinig tijd besteden aan deskundigheidsbevordering.

Klik hier voor de voortgangsrapportage Kennis en Innovatie Foto 2012.

Klik hier voor een interview op Radio 1 met Alexander Rinnooy Kan.