hetDebatOO5

‘De Inspectie behoort te controleren of wij voldoen aan de wetgeving. Of het overheidsgeld voor onderwijs goed wordt besteed, of de leeropbrengsten voldoende zijn. Maar dat is het dan ook. Hoe we tot die leerwinsten komen, dat is onze zaak. … Lees verder

Het Debat in Over Ondewijs 5

‘De Inspectie behoort te controleren of wij voldoen aan de wetgeving. Of het overheidsgeld voor onderwijs goed wordt besteed, of de leeropbrengsten voldoende zijn. Maar dat is het dan ook. Hoe we tot die leerwinsten komen, dat is onze zaak. Wat mij betreft hoeft de inspecteur dus niet in de klassen te zitten om te kijken hoe wij met de kinderen omgaan. Ik zit niet te wachten op pedagogische adviezen van de Inspectie’, aldus De Jong.

Huisman is echter bang dat het vernieuwde toezicht demotiverend uitpakt: ‘Wie lang in dezelfde organisatie zit, ziet het soms niet als er iets scheef groeit. De aandacht van de Inspectie houdt ons scherp. Ik maak dankbaar gebruik van de rapportages. We hebben voordeel van die onafhankelijke adviezen. Elk advies is een kans om onze scholen te verbeteren’.

Debatteer mee met De Jong en Huisman! Met wie bent u het eens?

Hieronder kunt u uw reactie achterlaten en in de rechterkolom kunt u een poll invullen. VOS/ABB is benieuwd naar uw mening.

Bijlagen