Hoe besteedt u aandacht aan de troonswisseling?

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is op zoek naar openbare en algemeen toegankelijke scholen die op inspirerende wijze aandacht besteden aan de aanstaande troonswisseling. De ideeën worden verzameld voor het nummer dat eind maart uitkomt. Lees verder

Nu koningin Beatrix haar abdicatie heeft aangekondigd en op 30 april de troonswisseling zal plaatsvinden, kunnen scholen daar ieder op hun eigen wijze aandacht aan besteden.

De redactie van magazine School! wil uit het openbaar en algemeen toegankelijk primair én voortgezet onderwijs mooie voorbeelden verzamelen om lezers inspiratie te geven voor hun eigen school.

Hoe besteedt ú aandacht aan het aanstaande koningschap van Willem-Alexander? Doet u dat bij geschiedenis, bij maatschappijleer of in het kringgesprek? Betrekt u hierbij ook het 200-jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden?

Alle ideeën zijn welkom. U kunt ze mailen aan Martin van den Bogaerdt, die in de redactie van magazine School! zit: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.