Hoe creëert u draagvlak voor andere schooltijden?

De nieuwsbrief van het samenwerkingsproject ‘Andere tijden in onderwijs en opvang’ gaat over de vraag hoe er draagvlak gecreëerd kan worden voor een andere indeling van de schooldag. Ook worden nieuwe masterclasses aangekondigd en kunt u aangeven waar u specifiek behoefte aan hebt. Lees verder

In de nieuwsbrief staan drie praktijkvoorbeelden van scholen die op andere schooltijden zijn overgestapt. Het gaat om de Dominicusschool in Rotterdam, het protestants-christelijke bestuur Fluenta in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein en de bij VOS/ABB aangesloten openbare basisschool West in Capelle aan den IJssel.

Ook is er aandacht voor het integraal Kindcentrum Keizerslanden in Deventer, waar kinderen binnenkort van ’s ochtends tot ’s avonds terecht kunnen. Tevens komt de Sterrenschool van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Leerplein055 in Apeldoorn aan bod. Overige onderwerpen: andere schooltijden en de brede school en dagarrangementen in kleine dorpen in Groningen.

In de nieuwsbrief worden ten slotte diverse nieuwe masterclasses van Andere Tijden aangekondigd. U kunt met een formulier aangeven waar u in het kader van de masterclasses concreet behoefte aan hebt.

De nieuwsbrief en het behoefteformulier staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen