Hoe gaat school om met gescheiden ouders?

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijs geeft aan wat de hoofdlijnen zijn in adviezen over de wijze waarop scholen dienen om te gaan met gescheiden ouders. De LKC behandelt geregeld klachten over dit onderwerp. Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen er ook vragen over binnen.

De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat een van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van een van de ouders partijdig heeft opgesteld.

De LKC wijst erop dat de school een actieve informatieplicht heeft. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouders zelf laten liggen.

Ook als een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij of zij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Lees meer op de website Onderwijsgeschillen.nl.

Katern Wet bescherming persoonsgegevens
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern gepubliceerd over de Wet bescherming persoonsgegevens. Op pagina 13 van dit katern komt de omgang van de school met gescheiden ouders aan de orde. De online herziening van het katern van september 2013 staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.

Adviseur mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft er bovendien een toelichting over geschreven. Ook deze toelichting staat op het besloten ledengedeelte: toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl