Hoe gaat school om met medicijnverstrekking?

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft een publicatie online gezet over het veilig verstrekken van medicijnen aan leerlingen.

Met de invoering van passend onderwijs kunnen scholen van ouders het verzoek krijgen om te letten op de toediening van medicijnen aan leerlingen. Dit brengt een spanningsveld met zich mee tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die een school kan of moet bieden. De uitgave VO-signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen gaat in op verschillende vormen en risico’s en biedt handvatten voor het beleid rond dit thema.

Voion wil met de publicatie scholen informeren en laten nadenken over de verschillende invalshoeken die hierbij mogelijk zijn. Hoe ver kan, wil en mag een school hierin gaan? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe gaat de school om met aansprakelijkheid? In de publicatie staan onder andere voorbeeldprotocollen.

Hoewel de publicatie geschreven is voor het voortgezet onderwijs, kunnen ook scholen voor primair onderwijs er gebruik van maken.