Hoe trekt u de arbeidsmarkt vlot?

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen tot 1 april een deelplan voor het sectorplan Ruimte voor de regio indienen bij het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. Dat bundelt de deelplannen tot één sectorplan en vraagt op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben in december jongstleden een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met dit plan willen de partijen een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs oplossen. In april wordt de beslissing van het ministerie van SZW verwacht over de mogelijke toekenning van subsidie voor dit plan. Voion voert het sectorplan uit.

Omdat de analyse van de vo-arbeidsmarkt laat zien dat knelpunten vaak lokaal en regionaal zijn, krijgen schoolbesturen nu de mogelijkheid om eigen deelplannen te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan plannen op het gebied van scholingstrajecten, mobiliteitsactiviteiten of duurzame inzetbaarheid.

De gebundelde deelplannen worden in het tweede tijdvak van de regeling, dat loopt van 1 april tot en met 31 mei, ingediend bij het ministerie van SZW. Sociale partners roepen schoolbesturen op om voor 1 april deelplannen in te dienen om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Informatiebijeenkomst
Voor scholen die overwegen een deelplan in te dienen, organiseert Voion op 13 maart in Utrecht een gratis informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen voor een deelplan en is er gelegenheid om vragen te stellen over het indienen van een deelplan. Ook is er gelegenheid om met collega’s uit de sector ideeën uit te wisselen.