In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Nieuws, Passend onderwijs

VOS/ABB organiseert na de herfstvakantie op verzoek van verscheidene samenwerkingsverbanden passend onderwijs bijeenkomsten over het maken van de meerjarenbegroting. De bijeenkomsten voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs worden verzorgd door onze financiële experts Bé Keizer en Ron van der Raaij. De organisatie is in handen van Anna Schipper, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van passend onderwijs.

Op verzoek van VOS/ABB werkt Eric de Vries van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de bijeenkomsten mee. DUO heeft veel informatie voor samenwerkingsverbanden online staan. De Vries zal ingaan op deze informatie en aangeven waar die op de website van DUO te vinden is.

Behalve de al langer beschikbare informatie per school is nu ook informatie per samenwerkingsverband beschikbaar, evenals de informatie over welke leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen worden toegerekend aan welk samenwerkingsverband.

Daarvoor worden zogenoemde kijkglazen gebruikt. Daarvan zijn er nu twee beschikbaar. Er komt een derde ‘kijkglas’ voor de toepassing van de groeiregeling op basis van de peildatum 1 februari. Dergelijke informatie bespaart samenwerkingsverbanden en scholen veel zoekwerk.

Na de herfstvakantie zullen naar verwachting alle documenten beschikbaar zijn die betrekking hebben op de financiën van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Waar en wanneer?
Er zijn in elk geval twee en bij voldoende belangstelling mogelijk drie bijeenkomsten bij VOS/ABB in Woerden.

  • Samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 28 oktober van 10.00 tot 12.30 uur (inloop 09.45 uur). Na afloop is er gratis een (eenvoudige) lunch.
    Let op: bij voldoende belangstelling kan ’s middags een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.
  • Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs: 5 november van 13.00 tot 16.00 uur (inloop 12.45 uur).

De bijeenkomsten zijn gratis voor samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Voor swv’s die niet aan VOS/ABB zijn verbonden, kost deelname 100 euro per persoon (btw-vrij).

Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 30 deelnemers. Daarbij geldt VOL=VOL.

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Meerjarenbegroting swv’. Vermeld ook uw naam, uw samenwerkingsverband, uw telefoon en de bijeenkomst van uw keuze (primair of voortgezet onderwijs).

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Delen