Hoe openbaar is uw onderwijsorganisatie?

De eerste reacties op het Zelf-Evaluatie-Kader Identiteit van VOS/ABB zijn positief. Dat blijkt uit de ervaringen van zes openbare schoolbesturen die het ZEK-Identiteit in hun organisatie hebben getest. Dit instrument meet hoe openbaar uw onderwijsorganisatie is. Lees verder

VOS/ABB heeft het ZEK-Identiteit ontwikkeld in samenwerking met bureau Hoffmans & Heegsma. Vorig schooljaar gingen zes bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen ermee aan de slag. De vragen over de openbare identiteit worden niet alleen op bestuursniveau, maar ook onder personeel, ouders en samenwerkingspartners uitgezet. De resultaten bleken voor de meeste besturen een eye-opener.

De zes pilot-besturen hebben aangegeven met de resultaten van de evaluatie direct aan de slag te kunnen, onder andere bij herziening van de missie en visie en als handvat bij het herschrijven van het strategisch beleids- en meerjarenplan.

VOS/ABB werkt momenteel aan de laatste verbeteringen van het ZEK-Identiteit. Tevens begint VOS/ABB een pilot in het voortgezet onderwijs. Binnenkort kan ieder bestuur dat lid is van VOS/ABB, kosteloos de evaluatie voor de openbare identiteit uitvoeren. 

Wilt u de kwaliteit van de openbare identiteit toetsen? VOS/ABB biedt ook de mogelijkheid een visitatie te laten uitvoeren.

Contactpersoon ZEK-Identiteit: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Contactpersoon Visitatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl