Hoe richt uw school zich op begaafde leerlingen?

Hebt u goede ideeën om het onderwijs af te stemmen op uitblinkers? Mail uw ideeën aan VOS/ABB. Wij bundelen ze en overhandigen ze vervolgens aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De staatssecretaris doet naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar een oproep in de Volkskrant om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van toptalenten. ‘Ik vind dat onze toptalenten net zo veel aandacht en uitdaging verdienen als kinderen die moeite hebben om mee te komen’, aldus Dekker.

Dit vraagt volgens hem om een mentaliteitsverandering en een andere manier van werken: ‘We moeten weg van de benadering van onderwijs als een indistrueel proces, waarbij de gemiddelde leerling de norm bepaalt en iedereen hetzelfde programma doorloopt. In plaats daarvan moeten we uitgaan van de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen en in de klas meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.’

De staatssecretaris roept leerlingen, ouders, leraren, onderwijsbestuurders, wetenschappers en het bedrijfsleven op om met ideeën en initiatieven te komen. U kunt uw ideeën uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs mailen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Toptalenten’. VOS/ABB zal alle ideeën bundelen en aanbieden aan staatssecretaris Dekker.

Het komende septembernummer van magazine School! besteedt aandacht aan een mooi initiatief in Zeeland: openbare basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg heeft dit schooljaar een deeltijdklas voor hoogbegaafde kleuters gelanceerd. Deze school werkt met het zelfontwikkelde concept SterQ!.
Een ander initiatief komt uit Friesland. Daar is onlangs de aftrap gegeven voor het Comperio College voor begaafde leerlingen uit het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf.