Hoeveelheid managers is precies goed

Het voortgezet onderwijs heeft een optimale hoeveelheid managers en er is geen onnodige bureaucratie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de VO-raad. Lees verder

Van elke 100 euro wordt gemiddeld 7 euro besteed aan het management en 10 euro aan ondersteuning, zoals conciërges, bibliothecarissen en systeembeheerders. ‘De rest van het geld gaat naar onderwijs en materiaal en komt dus rechtstreeks ten goede aan de leerlingen’, aldus voorzitter Sjoerd Slagter op de website van de VO-raad. Voor het onderzoek is wetenschappelijk per schoolsoort een optimale overhead vastgesteld, waaraan de scholen zijn getoetst. Het onderzoek geeft daarmee antwoord op de vraag wat optimale overhead is. Het blijkt dat het voortgezet onderwijs gemiddeld op het optimum zit.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW reageert enthousiast: ‘Het is goed dat de sector zelf het initiatief heeft genomen voor dit onderzoek. Dit geeft blijkt van een zelfbewuste sector die bereid is kritisch naar zichzelf te kijken en zich te ontwikkelen. Dit rapport geeft individuele scholen de mogelijkheid om van andere scholen te leren hoe ze productiever kunnen werken. Ik zou het zeer waardevol vinden wanneer de relatie tussen bureaucratie en schaalgrootte verder wordt uitgewerkt. Ik treed graag met de sector in overleg als het gaat om het terugdringen van de onnodige bureaucratie en het verbeteren van de te leveren onderwijsprestaties’, aldus Van Bijsterveldt op de website van het ministerie van OCW.

Op verzoek van de VO-raad hebben de onderzoekers een bureaucratiebenchmark ontwikkeld. Hiermee wordt voor iedere individuele school in kaart gebracht of die bijvoorbeeld te veel of te weinig management inzet. Schoolbesturen krijgen de individuele benchmark in november door de VO-raad toegezonden.

Het onderzoekrapport ‘Overhead of Onderwijs’ staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen