Hoge Raad geeft VOS/ABB in btw-zaak gelijk

VOS/ABB heeft in cassatie bij de Hoge Raad een rechtszaak gewonnen over het heffen van omzetbelasting op de vergoeding die het Cito betaalt voor het ontwikkelen van eindexamens door docenten. Lees verder

Scholen stellen docenten ter berschikking aan het Cito om eindexamens te ontwikkelen en op te stellen. Daarvoor betaalt het Cito aan de school een vergoeding ter omvang van het salaris van de docent. De Belastingdienst vond dat op deze (nauwelijks) kostendekkende vergoeding omzetbelasting moest worden geheven. VOS/ABB kon deze opvatting niet delen en begon namens een van de leden een rechtszaak. De vereniging werd hierin ondersteund door VOS/ABB Onderwijsjuristen en –Advocaten.

Na langslepende procedures kwam de zaak uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad terecht. Die heeft geoordeeld dat over de vergoeding van het cito aan de scholen geen omzetbelasting is verschuldigd. Zakelijk weergegeven heeft de Hoge Raad bepaald dat deze diensten vallen onder de vrijstelling van artikel 13 ,A, lid 1, letter i, van de Zesde richtlijn, die voorziet in een vrijstelling van btw ter zake van het verlenen van onderwijs alsmede ter zake van diensten en goederenleveringen die nauw samenhangen met het verlenen van onderwijs.

Het arrest van de Hoge Raad kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Let vooral ook op overweging 3.4, waaruit positieve waardering voor het onderwijs blijkt.

Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl

Bijlagen