Hogere drempel voor mbo’ers die naar pabo willen

De toelatingseisen voor de pabo’s worden strenger. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de instroom van studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs. Lees verder

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW meldt aan de Tweede Kamer dat toekomstige pabostudenten kunnen worden getoetst op belangrijke vakken uit het basisonderwijs als zij daarin geen eindexamen hebben gedaan. Voorbeelden zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Deze maatregel moet een einde maken aan de moeite die pabo’s nu nog moeten doen om het niveau van de schoolvakkennis van alle studenten op voldoende niveau te krijgen. De extra toetsing zou vanaf het studiejaar 2014-2015 moeten gaan gelden. Naar verwachting zal dit vooral voor mbo'ers de stap naar de pabo moeilijker maken.

Pabo-studenten hebben nu al te maken met een toets voor rekenen en taal.

Klik hier voor een uitgebreider bericht.