Hogere examencijfers, lager slagingspercentage

De verscherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs hebben geleid tot een iets lager slagingspercentage, maar de gemiddelde examencijfers waren dit jaar wat hoger dan vorig jaar. Dit meldt het ministerie van OCW op basis van de landelijk geregistreerde gegevens van 98,3% van de vo-scholen Lees verder

Op alle schoolsoorten zijn er gemiddeld hogere cijfers behaald dan tijdens het vorige centraal examen. Voor het schoolexamen waren de prestaties lager.

Uiteindelijk is het slagingspercentage over alle sectoren gemiddeld met 1,8% afgenomen. Havisten hebben dit jaar, ondanks de aanscherpte exameneisen, iets beter gescoord dan hun voorgangers. Het percentage leerlingen van het vmbo en vwo dat de school met een diploma verliet is iets lager.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van het ministerie van OCW.