VOS/ABB biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het onderwijs waarmee bestuur, management en medezeggenschapsraden te maken kunnen krijgen:

0348-405250 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur) onderwijsjuristen@vosabb.nl

Wij staan voor u klaar voor advies en ondersteuning, ook bij ingewikkelde en niet-alledaagse situaties. Hiervoor hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis. Denk daarbij aan bestuurlijke organisatie, doelmatige medezeggenschap, onderwijskundige en juridische zaken, financiën en HRM. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB zijn er niet alleen voor de beantwoording van uw juridische vragen, zij  kunnen ook voor u procederen.

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen op de volgende terreinen:

Compliance

 • Contracten en beleidsdocumenten
 • Management- en directiestatuten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Bestuursverslagen
 • Schoolplannen

Governance

 • Evaluatie en begeleiding raden van toezicht
 • (Mede)zeggenschap
 • Organisatieadvies

Onderwijs

 • IKC-ontwikkeling
 • Kwaliteitszorgbeleid: visitaties en inspectiekader
 • Passend onderwijs
 • Overstap PO-VO en 10-14-onderwijs

Procesbegeleiding

 • Fusiebegeleiding (scholen en besturen)
 • Stichten en opheffen van scholen

Mediation

 • Conflictbemiddeling
Stel uw vraag

Neem contact op met een van onze onderwijsjuristen

Bel:
0348 405 250

of mail naar:
onderwijsjuristen@vosabb.nl