Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving.

De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.

Hoe kunt u met VOS/ABB het openbare karakter van uw scholen versterken?

  • Wij begeleiden besturen en scholen bij visievorming, profilering van het openbare karakter en vormgeving van de kernwaarden van openbare scholen.
  • Wij stimuleren openbare scholen om actief te werken aan levensbeschouwing en burgerschapsvorming op een manier die hen past.
  • Wij bieden expertise om directies en teams na te scholen en te begeleiden op het terrein van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.
  • Wij hebben een portaal met tools om scholen te ondersteunen bij het vormgeven aan het openbare karakter en om handen en voeten geven aan de kernwaarden in de praktijk.
  • Wij begeleiden fusietrajecten tussen openbare scholen en bijzondere scholen. Daarbij ondersteunen wij de instandhouding van het openbare karakter van de nieuwe (samenwerkings)school.
  • Wij werken met diverse partners aan onderzoek en vernieuwingen op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.
Stel uw vraag