‘Homo’s horen niet thuis in orthodoxe scholen’

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) benadrukt dat homoseksuele leerkrachten niet thuishoren in orthodox christelijke scholen. Lees verder

De beleidsmedewerkers Gijsbert Vonk en Pieter Moens van de VGS reageren in Trouw op politici die de zogenoemde enkelefeitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling willen schrappen. Deze wettelijke constructie bepaalt dat een schoolbestuur een leerkracht niet mag weigeren op basis van het enkele feit dat hij of zij homoseksueel is. Als de leraar in kwestie uiting geeft aan zijn of haar homoseksuele geaardheid kan dat voor besturen voor bijzonder onderwijs echter wel reden zijn om diegene te weigeren of te ontslaan.

Vonk en Moens benadrukken in hun opiniestuk dat het reformatorisch onderwijs is gebaseerd op bijbelse uitgangspunten die volgens hen niet te combineren zijn met homoseksualiteit. ‘De pedagogische visie van het reformatorisch onderwijs houdt (…) in dat het gedrag en de keuzes van docenten niet in strijd mogen zijn met wat zij uitdragen aan de jongeren’, aldus de twee VGS’ers. Homoseksualiteit past wat dit betreft niet bij de vereiste keuzes en gedrag.

VOS/ABB benadrukt dat homoseksuele leerkrachten en leerlingen nooit mogen worden geweigerd op grond van hun seksuele geaardheid. Het weigeren van homo’s en lesbiennes druist in tegen de grondrechten die voor iedereen gelden. Zie ook de kernwaarden voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals VOS/ABB die samen met de leden heeft opgesteld.

Klik hier voor het opiniestuk van Vonk en Moens.