Homoseksualiteit en veiligheid op schoolniveau

Samenwerking in het openbaar onderwijs is van groot belang voor het project Hetero/Homo Onderwijsalliantie. VOS/ABB wil samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het landelijk platform CBOO in kaart brengen welke rol openbare scholen in dit project kunnen spelen. Lees verder

De Hetero/Homo Onderwijsalliantie richt zich op de vormgeving van veiligheidsbeleid in het kader van homoseksualiteit. VOS/ABB is graag bereid een bijdrage te leveren op een zo concreet mogelijk niveau. Het plan is om drie openbare scholen te benaderen voor een pilot.

Er is een goede interactieve manier om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Theater AanZ biedt een boeiend toneelstuk, waarbij de mensen in de zaal in een interactief proces het stuk kunnen aanpassen. Daardoor gaat het thema veiligheid in combinatie met homoseksualiteit echt leven.

VOS/ABB, AOb en CBOO zijn ervan overtuigd dat dit toneelstuk een goede ingang biedt om op schoolniveau aan de slag te gaan. Binnenkort kunt u op deze website meer informatie over dit project verwachten. 

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl