Homovoorlichting niet besproken in ministerraad

De ministerraad heeft vrijdag nog geen besluit genomen over al dan niet verplichte homovoorlichting op scholen. Premier Rutte schrapte het onderwerp van de agenda, omdat het die ochtend al als besluit in De Telegraaf had gestaan. Rutte wil af van dit voortijdig uitlekken van kabinetsbesluiten. Lees verder

De premier probeert al langer een eind te maken aan het lekken uit de ministerraad.Toch verschijnen voor de wekelijkse ministerraad nog steeds allerlei nieuwsverhalen in kranten, televisie, radio, internet. Daarom heeft Rutte nu besloten tot een hardere aanpak. Als een onderwerp is gelekt, wil hij het niet meer bespreken, zo zei hij op de wekelijkse persconferentie. Volgens Rutte staan de andere ministers achter zijn nieuwe aanpak. "Er was volkomen begrip. Het werd gezien als een teken van leiderschap," aldus Rutte.

Homovoorlichting
Eén van de eerste onderwerpen die hierdoor niet zijn besproken, is het voorstel om voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht te stellen. De Tweede Kamer wil dat alle scholen, ook de streng christelijke, hun leerlingen verplicht over homo's en lesbiennes te informeren. Afgelopen zomer nam de Kamer al een motie van die strekking aan. Maar de minister weigerde aanvankelijk om dit uit te voeren, voornamelijk vanwege de ChristenUnie en de SGP. In november maakte ze een ommezwaai en gaf ze aan toch in de kerndoelen te willen opnemen dat 'leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit'. Vandaag zou het kabinet er een besluit over nemen, maar dat is dus niet doorgegaan.