Hoofdinspecteur haalt uit naar Paul Rosenmöller

De Inspectie van het Onderwijs herkent zich niet in het beeld dat voorzitter Paul Rosenmöller van de inspectie neerzet. Dat zegt hoofdinspecteur voor voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs Monique Vogelzang.

Het beeld dat Vogelzang niet herkent en dat Rosenmöller zou hebben neergezet is dat de inspectie scholen via een afvinkcultuur zou afrekenen. ‘Er zit te veel de suggestie in dat wij met afvinklijstjes werken en dat doet geen recht aan de werkelijkheid van onze manier van werken en onze inspecteurs. Het komt ook niet overeen met de gesprekken die ik onlangs nog met mensen van de VO-raad heb gevoerd’, aldus Vogelzang.

Ze benadrukt dat de inspectie wil vaststellen hoe scholen hun leerlingen verder brengen. ‘We kijken of leerlingen op een school het beter of juist minder goed doen dan op basis van het basisschooladvies verwacht mocht worden. Dat zegt namelijk ook iets over hoe goed de school het doet. Wij waarderen het positief als een school veel leerlingen met een havo-vwo-advies zonder vertraging naar 3 vwo weet te brengen. Dit betekent veel voor de toekomst van deze leerlingen. Als op een andere school de meeste van deze leerlingen in 3 havo terechtkomen, dan gaan we daar het gesprek over aan.’

Vogelzang vervolgt: ‘Op een soortgelijke manier kijken we naar andere aspecten van de schoolloopbaan van leerlingen: blijven ze vaak zitten, of stomen ze meteen door naar het diploma? Met welke cijfers slagen de leerlingen? Dit alles bij elkaar geeft een afgewogen en eerlijk beeld van hoe ver een school leerlingen weet te brengen.’

Ze zegt dat de inspectie zich zeer bewust is van het feit dat elke maatregel die de inspectie neemt of elke wijziging in de manier van beoordelen kan leiden tot (strategische) gedragseffecten bij scholen. ‘Maar dit betekent niet automatisch dat je toezicht niet deugt. Het betekent dat je moet blijven zoeken naar de beste manier om vanuit het toezicht scholen tot verbetering te stimuleren’, aldus de hoofdinspecteur.

Ze sluit af door te benadrukken dat de inspectie Paul Rosenmöller bij zijn aantreden als voorzitter van de VO-raad meteen heeft uitgenodigd om eens met een inspecteur mee te lopen. ‘Ik denk dat het goed is als ik die uitnodiging nog eens herhaal.’