Hoogleraar VU: Acceptatieplicht is symboolpolitiek

Het wetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer voor algemene acceptatieplicht is slechts symboolpolitiek. Dat zegt Miek Laemers, die sinds 1 mei hoogleraar onderwijsrecht is aan de protestants-christelijke Vrije Universiteit in Amsterdam.
Lees verder

Laemers zegt in een artikel in het christelijke Nederlands Dagblad (ND) dat het wetsvoorstel van de PvdA ‘weinig zoden aan de dijk zet als het gaat om het voorkomen van segregatie in het onderwijs’. Het komt volgens haar nauwelijks voor dat leerlingen worden geweigerd op grond van de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school. ‘Er zijn alleen enkele heel specifieke gevallen bekend, zoals op het joodse Maimonides College of het reformatorische Hoornbeeck College’, aldus Laemers.

De discussie over acceptatieplicht is volgens haar vooral theoretisch, ‘maar het is natuurlijk een prachtig forum om je standpunt over het bijzonder onderwijs nog eens voor het voetlicht te brengen’. Ze spreekt tegen dat de verzuiling verleden tijd is. Klik hier voor het interview in het ND.

Veel meer dan symboolpolitiek!
VOS/ABB is van mening dat de discussie over algemene acceptatieplicht veel meer is dan symboolpolitiek. ‘Het mag het duidelijk zijn dat algemene acceptatieplicht een zeer belangrijk maatschappelijk principe behoort te zijn. Namelijk een principe dat de basis vormt van onderwijs voor een samenleving waarin kinderen –en ook personeelsleden- zonder last of ruggespraak kunnen zijn wie zij zijn’, zegt directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB in een commentaar op deze website.