Hoort levensbeschouwing thuis in openbare school?

Op woensdag 29 september krijgt elke openbare basisschool in Nederland per e-mail een aantal onderzoeksvragen van student Ineke Struijk van de Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek. Zij doet onderzoek naar levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen. Lees verder

Het onderzoek van Struijk wordt gesteund door de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB. Het doel ervan is om de meningen van openbare basisscholen over levensbeschouwelijk onderwijs te inventariseren. De vragenlijst richt zich specifiek op directeuren.

Struijk wil bijvoorbeeld weten hoe er binnen het openbaar onderwijs wordt gedacht over de wettelijke plicht om godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs mogelijk te maken als ouders daarom vragen. Een andere vraag  is of het de taak van het openbaar onderwijs moet zijn om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Als u als directielid in het openbaar onderwijs werkzaam bent, kunt u door de vragenlijst in te vullen actief bijdragen aan de keuzes van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB om het landelijk beleid ten aanzien van levensbeschouwelijk onderwijs te moderniseren en te verscherpen.

Klik hier voor de vragenlijst, die op woensdag 29 september aan alle openbare basisscholen wordt gemaild.