Huidige g/hvo-groepen met voorrang subsidie

De 10 miljoen euro van de rijksoverheid voor professionalisering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) lijkt onvoldoende om de vraag hiernaar volledig te dekken. Dat staat in een brief van het nieuwe Dienstencentrum G/HVO aan alle openbare basisscholen en hun besturen. Bij de brief zitten bijlagen om een aanvraag in te dienen in het kader van de nieuwe landelijke subsidieregeling. Lees verder

Het bedrag van 10 miljoen euro, dat door staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW beschikbaar is gesteld, is gebaseerd op  eerder onderzoek naar de behoefte aan g/hvo in het openbaar primair onderwijs. Voorzitter Jurn de Vries van het Dienstencentrum G/HVO erkent desgevraagd dat het ‘politiek handiger’ zou zijn geweest als hij in de landelijke politiek om meer geld had gevraagd.

Hij zegt ook dat er in elk geval in de huidige kabinetsperiode geen extra geld voor g/hvo beschikbaar zal komen, omdat de PvdA-staatssecretaris al te kennen heeft gegeven dat ze er geen cent extra aan wil besteden. Het is bekend dat Dijksma in het openbaar onderwijs liever het vak ‘burgerschap’ wil dan dat er g/hvo wordt gegeven door externe zendende organisaties.

Voorrang bij subsidieaanvraag
In de brief van het Dienstencentrum G/HVO staat dat het beperkte bedrag van 10 miljoen euro met zich meebrengt dat waarschijnlijk alleen het huidige aantal groepen g/hvo kan worden gecontinueerd. De scholen waar nu al g/hvo wordt gegeven, krijgen bij de subsidieaanvraag voorrang. Als er nog geld overblijft, zou g/hvo wellicht ook in een klein aantal extra openbare scholen kunnen worden verzorgd.

In de rechterkolom staat de brief van het dienstencentrum G/HVO aan de openbare scholen in het primair onderwijs en hun besturen. Bij de brief zitten bijlagen, waaronder het aanvraagformulier.

U kunt in de rechterkolom ook de brieven downloaden die het Dienstencentrum G/HVO heeft verstuurd aan de leraren g/hvo en (G)MR’s in het openbaar onderwijs.

Klik hier voor de website van het Dienstencentrum G/HVO.

Bijlagen