Huidige GPL voor 2006-2007 definitief

De gemiddelde personeelslast (GPL) die was vastgesteld voor het schooljaar 2006-2007 ondergaat geen aanpassing als gevolg van de wijzigingen in algemene salarismaatregelen en premies. De plussen en minnen blijken elkaar op te heffen, zodat de GPL die al bekend was, voor het hele schooljaar geldt. Lees verder

Met de publicatie in juli jongstleden van de prijzen van de GPL werd tevens de GPL bekendgemaakt die voor 2006-2007 geldt met het voorbehoud dat wijzigingen in algemene salarismaatregelen (ASM) en premieaanpassingen tot bijstelling konden leiden.

Daarbij was al bekendgemaakt dat het effect van ASM en premiewijzigingen in de hoogte van de GPL rond dit tijdstip bekend zou worden en dan mogelijk tot bijstelling kon leiden. Tegelijkertijd was daarbij de afspraak gemaakt dat deze bijstelling vervolgens zou leiden tot de vaststelling van nieuwe beschikkingen vanaf 1 januari 2007 en betaling met terugwerkende kracht vanaf dat moment.

Nu de GPL onveranderd is per 1 januari is het niet nodig opnieuw beschikkingen vanaf 1 januari 2007 uit te laten gaan. Het betekent ook dat er geen enkele grond is om de begroting 2006-2007 wat de Rijksvergoeding betreft aan te passen.

Begin april zal de publicatie volgen met de lumpsumprijzen voor 2007-2008. Deze prijzen zullen slechts weinig  hoger zijn dan de huidige prijzen (genoemd wordt 0,63%). Deze verhoging geldt zowel voor de personele bekostiging als voor de verhoging van het budget voor preventieve ambulante begeleiding (PAB).

Zodra het mogelijk is zullen we deze nieuwe prijzen voor het komende schooljaar in een overzicht publiceren.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl