Huidige profielen blijven gehandhaafd

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW neemt het eindadvies van de profielcommisies niet over. Alles blijft zoals het is. Dat staat in een brief van haar aan de Tweede Kamer. VOS/ABB is blij met het besluit van de staatssecretaris. Lees verder

Twee profielcommissies (Natuur en Techniek/Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij/Cultuur en Maatschappij) onderzochten op verzoek van de Tweede Kamer of er veranderingen in de huidige profielen mogelijk waren. Het voornaamste voorstel was om het aantal profielen van vier naar twee terug te brengen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt ziet daar echter niets in: ‘De uitkomsten bevestigen mij in de veronderstelling dat de huidige structuur, die is ingevoerd in goed overleg met alle partijen, de beste is. Het is onwenselijk om de ene onderwijsvernieuwing op de andere te stapelen.’

Consultant Ritske van der Veen van VOS/ABB Consulting, die is gespecialiseerd in de Tweede Fase, reageert verheugd op het nieuws. Het is volgens hem verstandig ‘om niet weer de hele boel overhoop te halen’.   

Het advies van de profielcommissies en de brief van de staatssecretaris staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Ritske van der Veen, 0348-405274, rvanderveen@vosabbconsulting.nl

Bijlagen