IB-Groep en CFI gaan op in DUO

Per 1 januari 2010 gaan CFI en de IB-Groep op in de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het wetsvoorstel dat dit regelt, is inmiddels zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer goedgekeurd. Lees verder

De oprichting van de nieuwe dienst DUO heeft tot doel de dienstverlening aan onderwijsinstellingen, studenten en scholieren te verbeteren. De administratieve last moet verminderen en de minister moet via DUO meer zicht krijgen op het effect in de klas van wetten en regels. De nieuwe instelling zal de verbinding zijn tussen de beleidsmakers en de onderwijswereld. 

Met ingang van 1 januari voert DUO alle diensten uit die de IB-groep en CFI tot nu toe verzorgden: van het verstrekken van de tegemoetkoming studiekosten tot de bekostiging van de scholen. Op 6 januari gaat volgens plan de nieuwe website ocwduo.nl online. Tot die tijd blijven de bestaande websites www.cfi.nl en www.ib-groep.nl bestaan. DUO valt direct onder het ministerie van OCW.

Meer over DUO op de website van de IB-Groep.