‘Goed gesprek’, maar geen geld

Iedereen vond het ‘een goed gesprek’ en op een foto van het ANP zag het er in het Torentje allemaal heel gezellig uit, maar de ontmoeting van de sociale partners met premier Mark Rutte en onderwijsminister Arie Slob heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Rutte en Slob hadden de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsvakbonden uitgenodigd voor een gesprek in het Torentje. Onderwerp van gesprek: het lerarentekort en de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren. De sociale partners willen dat het kabinet daar structureel 423,5 miljoen euro extra voor uittrekt.

Voorafgaand aan het gesprek had Slob al herhaald dat er geen ruimte op de begroting is om structureel meer geld aan het onderwijs te besteden. Wel bestaat de mogelijkheid, zo zei Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, dat er in 2020 incidenteel extra geld komt, maar dat vinden de sociale partners onvoldoende.

Niet alles oplossen

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad proefde bij het kabinet ‘bereidheid om iets te doen’. De VO-raad vond het ‘een goed gesprek’, net als de Algemene Onderwijsbond (AOb). Slob zei zelfs dat het ‘zeker’ een goede gesprek was. Rutte relativeerde het belang van het gesprek door erop te wijzen dat het er niet op gericht was ‘om alles op te lossen’.

De aangekondigde onderwijsstaking op 6 november blijft vooralsnog staan, zei voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb na afloop.