Iets betere resultaten bij havo- en vwo-examens

De havo- en vwo-examens zijn dit jaar iets beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Examens (CvE). Lees verder

Omdat de normering dit jaar strenger is geworden, werd verwacht dat het aantal geslaagde leerlingen zou afnemen. Dat is volgens het CvE niet het geval. Er is sprake van een lichte stijging van het landelijke behaalde gemiddelde cijfer.

Het CvE meldt ook dat er dit jaar minder incidenten door scholen zijn gerapporteerd. 'Waar er vorig jaar nog problemen waren met verkeerd samengestelde examenpakketten, zijn druk- en distributieproblemen dit jaar nauwelijks voorgekomen', aldus het CvE.

Er waren wel problemen met de afname van digitale centrale examens. Het CvE spreekt van tientallen scholen waar één of meer kandidaten tijdens het examen met een storing te maken hadden. 'Dit is weliswaar een klein percentage van het totaal aantal digitale afnames, maar iedere storing is er één te veel', meldt het college.

Het CvE en Cito zeggen er alles aan te zullen doen om in het komende schooljaar 'meer grip te krijgen op de randvoorwaarden voor storingvrije afnames van digitale centrale examens'. Zo komt er een verbeterde versie van de examensoftware.

Bij het vmbo wordt wel een daling van het aantal geslaagde leerlingen gesignaleerd. Daar zouden twee keer zoveel eindexamenkandidaten zijn gezakt als vorig jaar. Voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms VMBO zegt dat dit te wijten is aan de strengere examennormen.

Klik hier voor een item van het NOS Journaal over de examens in het vmbo.