IJsvrij: schoolbestuur beslist

Schoolbesturen mogen zelf beslissen of ze leerlingen al dan niet ijsvrij geven. De Inspectie kent hiervoor geen eensluidende regels. In de praktijk blijken inspecteurs er verschillend mee om te gaan. Sommigen vinden dat het echt noodzakelijk moet zijn om ijsvrij te geven. Lees verder

In verschillende plaatsen, zoals Spijkenisse en Groningen, kregen leerlingen deze en vorige week een dagje ijsvrij omdat de verwarming van de school kapot was. In Amsterdam gaf basisschool De Eilander ijsvrij omdat de waterleiding bevroren was. Scholen geven ook wel eens collectief ijsvrij om leerlingen in de gelegenheid te stellen te gaan schaatsen of sleeën, of omdat door extreme winterse omstandigheden de school niet meer veilig bereikbaar is. In het laatste geval kan ook per leerling worden beoordeeld of die geoorloofd thuis kan blijven. Dat hangt onder meer af van de afstand die een kind moet afleggen om naar school te gaan en van de begaanbaarheid van de besneeuwde of beijzelde wegen.

Het voortgezet onderwijs lijkt minder genegen om ijsvrij te geven dan het primair onderwijs. Dat hangt samen met de minimale onderwijstijd, die in het voortgezet onderwijs streng door de inspectie in de gaten worden gehouden. Het primair onderwijs heeft op dit punt over het algemeen wat meer armslag, zodat ijsvrij niet direct leidt tot een tekort aan gegeven onderwijsuren.
 
 Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl