Imagocampagne Jaar van de Techniek

Het Jaar van de Techniek moet het imago van technische vakken en beroepen verbeteren. Verscheidene onderwijsorganisaties, bedrijfstakken, het Platform Bèta Techniek en de Nederlandse Technocentra hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Lees verder

Het bedrijfsleven kampt met een toenemend tekort aan technisch goed opgeleid personeel. Dat komt door het over het algemeen slechte imago van de technische sector en het onduidelijke beeld dat veel mensen ervan hebben. Bovendien sluit het onderwijs niet altijd goed aan bij wat het bedrijfsleven nodig heeft.

Het Jaar van de Techniek 2007-2008 moet daar verandering in brengen. Meer jongeren moeten geïnteresseerd raken in techniek en het aantal leerlingen dat voortijdig technische opleidingen verlaat, moet omlaag. De organisaties die het themajaar organiseren, richten zich op betere communicatie, kennisdeling en regionale samenwerking.

In het Samenwerkingsverband Jaar van de Techniek wordt samengewerkt door acht technische opleidingsfondsen, de HBO-raad, MBO Raad en VO-raad alsmede het Platform Bèta Techniek en de Nederlandse Technocentra.

Meer informatie op www.jaarvandetechniek.nl