Impuls brede school: 2500 combi-functies

De staatssecretarissen Sharon Dijksma van OCW en Jet Bussemaker van VWS hebben de ‘Impuls brede school’ ondertekend. Hierin staat dat er 2500 zogenoemde combinatiefuncties komen. Lees verder

De ‘Impuls brede school’ werd namens de gezamenlijke besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB, ondertekend door Simon Steen. Andere ondertekenaars waren voorzitter Erica Terpstra van de sportkoepel NOC*NSF en vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Cultuurformatie.

Bij combinatiefuncties gaat het om mensen die in verschillende sectoren werken, terwijl ze in dienst zijn van één werkgever. Bijvoorbeeld muziekdocenten die zowel lesgeven op de muziekschool als op de brede school.