In 2010 proef met Cito-eindtoets in april

In 2010 wordt in twee of drie regio’s gekeken of het zinnig is om de Cito-eindtoets niet in februari, maar pas in april af te nemen. De gedachte is dat dit een positief effect heeft op de benutting van de onderwijstijd in groep 8. Lees verder

De pilot van de PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs soepeler te maken.

Zo wordt ook het Elektronisch Leerdossier ingevoerd om de informatieoverdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te stroomlijnen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.