Cao-onderhandelingen: bonden willen minder werkdruk

Het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs is in een nieuwe fase beland. De vakbonden hebben vrijdag hun voorstel aan de PO-Raad voorgelegd.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt dat alle voorstellen in principe onderhandelbaar zijn. Dit geldt echter niet voor de vitaliteitsregeling, die deels de BAPO-regeling zal vervangen.

In het voorstel van de bonden staat onder andere ook hoe zij denken de werkdruk te kunnen verminderen. Er wordt ook aandacht gevraagd voor de verdere professionalisering van onderwijspersoneel.

De verlengde CAO PO loopt nog tot 30 juni 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl