Respect, begrip en samenwerken in de School!Week

'Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.' Dat zegt algemeen directeur Aad Goedegebuur van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en omgeving. Deze organisatie doet mee aan de School!Week 2013.

De School!Week, die maandag begon en tot en met vrijdag duurt, is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

In het hele land doen scholen en schoolbesturen eraan mee om te laten zien waar ze voor staan. Leidraad in de School!Week zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarin staat dat iedereen welkom is in het openbaar onderwijs, ongeacht religie, geaardheid, uiterlijk, politieke voorkeur, afkomst, sekse en geaardheid. Het motto van de School!Week is dan ook Ik ben welkom.

Op de acht openbare basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam vinden verschillende activiteiten plaats, gericht op openheid en verbinding. Volgens Goedegebuur is het altijd goed om de waarde van het openbaar onderwijs te onderstrepen, zo vertelt hij op de website van de editie Hardinxveld-Giessendam van huis-aan-huisblad Het Kompas.

'Openbare en algemeen toegankelijke scholen hebben een eigen identiteit en een eigen visie. Het openbaar onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij en een plaats waar men elkaar ontmoet. De openbare basisschool legt een goede basis voor je latere leven, wanneer je iedereen van allerlei gezindten tegenkomt.'

Goedegebuur vervolgt: 'In deze tijden van economische crisis moeten we geen personen uitsluiten, maar elkaar juist tegemoet komen. Het is belangrijk om respect voor elkaar te kunnen opbrengen, elkaar beter te leren begrijpen en samen te werken. We moeten ons niet richten op de verschillen, maar op de overeenkomsten. In de klas praten we over al die dingen. Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.'

Een van de scholen die aan de School!Week meedoen, is openbare basisschool De Driemaster in Hardinxveld. Deze school doet veel aan kunst en cultuur en organiseert speciaal voor de School!Week diverse activiteiten op het gebied van drama en muziek. Op de eveneens openbare Merwedeschool in Boven-Hardinxveld wordt een lipdub georganiseerd, waarin regels voor respectvolle omgang centraal staan.

Wat doet/doen uw school/scholen in de School!Week? Vertel ons uw verhaal en mail uw foto's: mvandenbogaerdt@vosabb.nl