In krimpend Goes helft minder basisscholen

De gemeente Goes zet in het kader van dalende leerlingenaantallen in op samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het aantal basisscholen zal stapsgewijs dalen van de huidige achttien naar maximaal negen in 2025. Dat staat in de toekomstvisie Een stip op de horizon.

De gemeente Goes zag van 2003 tot 2013 het aantal basisschoolleerlingen met 13,6 procent afnemen (van 3547 tot 3065). Die dalende trend zet zich de komende jaren voort. ‘Met de krimp als uitgangspunt kan het niet anders dan dat er minder scholen moeten komen’, zegt onderwijswethouder Jo-Annes de Bat (CDA) in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het is nog niet duidelijk welke basisscholen op termijn zullen dichtgaan.

Bij de reorganisatie van het basisonderwijs gaat de gemeente Goes uit van het streven om van alle basisscholen brede scholen te maken. Dat moeten locaties worden ‘waar meerdere organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur etc. inhoudelijk en organisatorisch samenwerken, teneinde een geïntegreerd aanbod te realiseren voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar, waarbij de locatie tevens een meerwaarde heeft voor alle leeftijdsgroepen in de omgeving’, zo staat in de toekomstvisie.

Samenwerking tussen de denominaties komt in het rapport ook aan bod. ‘In Goes hebben we van oudsher te maken met denominaties in het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle partners zich richten op het belang van de kinderen waarbij men, met inachtneming van elkaars normen, waarden en visie, gaat samenwerken. Partners leren van elkaar en zijn een voorbeeld van tolerantie.’

Illustratie: afkomstig uit de publicatie Goes, hart van Zeeland van onder andere de gemeente Goes