In mei resultaten onderzoek onderwijsbudgetten

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW dat in mei meer duidelijk wordt over de besteding van de gemeentelijke onderwijsbudgetten.
Lees verder

De Tweede Kamer had vragen gesteld over het feit dat de gemeenten van het jaarlijkse budget van in totaal 1,4 miljard euro voor onderwijs 330 miljoen euro aan andere zaken besteden. Op zich mogen de gemeenten dat, omdat het budget voor het cluster Educatie niet geoormerkt is, maar het mag duidelijk zijn dat dit niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van met name de onderwijshuisvesting.

De minister antwoordt dat het aan de gemeenten zelf is om te bepalen hoe zij hun budgetten inzetten. Deze redenering vloeit uiteraard voort uit het feit dat het onderwijsbudget en andere budgetten uit het gemeentefonds niet geoormerkt zijn. Van Bijsterveldt benadrukt dat er ‘geen geld op de plank blijft liggen’.

Zij antwoordt ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken vorig jaar een onderzoek is begonnen naar de besteding van de budgetten uit het gemeentefonds. Daarbij staat de onderlinge verhouding in de omvang tussen de verschillende budgetten centraal. De resultaten van dit onderzoek worden in mei verwacht.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.