Voorzitter Cees Corstanje van het college van bestuur van Archipel Scholen op Walcheren is zondag plotseling overleden. Hij was 64 jaar.

Het bericht over het overlijden van Cees Corstanje, dat ons dinsdag bereikte, kwam binnen als donderslag bij heldere hemel. Wij kenden hem als een betrokken en professionele bestuurder die zich met hart en ziel inzette voor het openbaar onderwijs.

Cees zat in de kerngroep openbaar onderwijs van VOS/ABB en was tevens trouw bezoeker van onze bovenschoolse contactgroep in Zeeland. Eerder zat hij binnen onze vereniging in een ledencommissie die adviseerde over arbeidsvoorwaarden en integraal personeelsbeleid.

Hij was niet alleen een betrokken en professionele bestuurder. Cees was bovenal sympathiek, stond midden in het leven en beschikte over een positief relativeringsvermogen. Dat beeld van Cees houd ik graag in mijn herinnering.

Mede namens het bestuur en de medewerkers van VOS/ABB wens ik de familie van Cees en de medewerkers van Archipel Scholen voor de komende tijd veel sterkte.

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB