In najaar rapport over bekostiging voortgezet onderwijs

De Algemene Rekenkamer komt in het najaar met een eerste rapportage over de toereikendheid van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. 

De Rekenkamer wil de volgende vragen beantwoorden:

  • In hoeverre is het budget van scholen voor voortgezet onderwijs vrij besteedbaar
  • In hoeverre is het voor scholen voor voortgezet onderwijs mogelijk extra inkomsten te genereren?
  • Lukt het scholen voor voortgezet onderwijs om het budget optimaal in te zetten of ondervinden zij daarbij belemmeringen?

Dit staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl