Inclusief onderwijs: in Canada gaat dat prima!

Inclusief onderwijs heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving. Dat zegt directeur-bestuurder Hans van Tricht van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO Bunschoten) na een studiereis naar Canada.

Op de website van de christelijke profielorganisatie Verus staat een artikel over inclusief onderwijs en de ervaringen van Van Tricht hiermee. Hij vond het altijd een mooie kreet, maar het stond voor hem ver van zijn werkelijkheid af. Na een studiereis naar Canada denkt hij daar anders over. Canada staat bekend om zijn inclusieve onderwijs, dat ervan uitgaat dat álle kinderen naar de reguliere school gaan.

Van Tricht bezocht scholen waar kinderen met autisme, in rolstoelen en met allerhande syndromen en beperkingen opgaan in reguliere klassen. ‘Kinderen die Nederlandse reguliere scholen normaal gesproken gauw aan de kant zetten, zie je hier in de klas zitten.’

Natuurlijk vroeg hij zich af of de leerkracht daar last van heeft. ‘Maar nee. Al deze leerlingen worden gekoppeld aan een onderwijsassistent. Daarvoor komt er geld vanuit het special needs program. De leerkracht heeft er geen extra werk aan. Deze kinderen gaan soepeltjes en onopvallend mee in de klas.’

Lees meer…

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Op woensdag 12 februari is in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie van het mede door VOS/ABB ondersteunde initiatief Naar inclusiever onderwijs. Onder anderen onderwijsminister Arie Slob en minister Rick Brink van Gehandicaptenzaken hebben hun medewerking aan dit congres toegezegd.

Meer informatie en online aanmelden.